Обрати сторінку

Права та обов’язки вчителів

Вчителі мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

– соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку

-отримування пенсії, у тому числі, і за вислугу років. 

Зобов’язані:

– виконувати Статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

– наставленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загально людської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;

– виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичнихцінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

– готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою;

– відвідувати педради, методичні об’єднання, наради при директорі;

– не палити в приміщенні та на території школи.