Обрати сторінку

Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу в 2023-2024 навчальному році

Увага! Сторінка поповнюється матеріалами поступово.

                                                              Слідкуйте за змінами!!!

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”
Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896
Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94
Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV

   

Закон України “Про повну загальну середню освіту”   http://osvita.ua/legislation/law/2232/

 МОН розробило методичні рекомендації з викладання предметів на 2019/2020   https://nus.org.ua/news/mon-rozrobylo-metodychni-rekomendatsiyi-z-vykladannya-predmetiv-na-2019-2020/

     НОВА  УКРАЇНСЬКА  ШКОЛА  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ  ШКОЛИ      https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

       Закон України Про освіту   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

 

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ    https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci