Обрати сторінку

 

 Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

Управління освіти

Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів

Середня загальноосвітня школа № 42 м. Львова

 м. Львів, вул. Каштанова, 9, тел./факс (032) 271-22-26; 251-45-57

Схвалено педрадою                                                                Затверджую:

27.08.2020 р.                                                                              Директор школи

Протокол № 7                                                                        _____________ Король М.О.

                                                                                                27.08.2020 р.

                                   Освітня програма закладу освіти

                    (середньої загальноосвітньої школи № 42 м. Львова) 

                                                 на  2020-2021  н.р.

  Освітню програму закладу загальної середньої освіти розроблено на основі :

 • Типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом О.Я.Савченко (НУШ-1-2 класи), затвердженої наказом МОН України № 1272 від 08.10.2019 р.;
 • Типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом О.Я.Савченко (НУШ-3-4 класи), затвердженої наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019 р.;
 • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України № 407 від  04.2018 р;
 • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.; 
 • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р. (в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 р. № 1493.

       Освітню  програму (І ступеня) укладено за такими освітніми  галузями :

 • мови і літератури
 • іншомовна освіта
 • математична
 • природнича
 • технологічна
 • інформатична
 • соціальна та здоров’язбережувальна
 • громадянська та історична
 • мистецька
 • фізкультурна

        Освітню програму (ІІ-ІІІ ступенів)  укладено за такими освітніми напрямами :

 • мови і літератури
 • суспільствознавство
 • мистецтво
 • математика
 • природознавство
 • технології
 • здоров’я і фізична культура.

             На основі освітньої програми закладу освіти складено навчальні плани для школи І, ІІ та ІІІ ступеня, що конкретизують організацію освітнього процесу.

         Навчальний план закладу освіти І ступеня  для 1-3 класів складено за  додатком 1 до Типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом О.Я.Савченко (НУШ). Додатковий час виділено на вивчення предметів:  українська мова  – 1 год. (1-3 класи),  математика  – 1 год. (3 клас).

         Навчальний план для 4 класу складено за  таблицею1 до  Типової освітньої програми закладів освіти  І ступеня (початкова освіта)  (зі змінами). Додатковий час  у 3-4 класах виділено на такі предмети: українська мова – 1 год., християнська етика – 1 год.

       Навчальний план закладу освіти ІІ ступеня для 5-7 класів складено за таблицею № 1 до Типової освітньої програми (Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою). Додатковий час у 5-х класах виділено на такі предмети: англійську мову  – 1 год., математику – 1 год., християнську етику – 0,5 год.; на  консультації – 1 год.;  у 6-х класах – на  математику – 1 год., християнську етику – 0,5 год.; на консультації – 2 год.; у 7-х класах – на українську мову – 1 год., англійську мову – 0,5 год., на  математику – 1 год., християнську етику – 0,5 год.; на консультації – 2 год.

      Навчальний план для 8-9-х класів складено за таблицею 10 (Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням  двох іноземних мов). Додатковий  час виділено у 8-х класах – на українську мову – 0,5 год., алгебру – 1 год.; на  консультації – 2 год.; у 9-х класах  – на  алгебру – 1 год.;  на  консультації – 1 год.

      Навчальний план для учнів 10-11-х класів складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня. Навчальними планами старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Варіативна складова передбачає  збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття.  Для  учнів 10-х та 11-х класів використано навчальний план універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти  – таблиця 2 (Навчальний план для 10-11-х класів закладів загальної середньої освіти).

           Години  у 10 класі виділені на такі базові предмети:  українську мову – 1 год., українську літературу – 1 год., англійську мову – 1 год., алгебру – 1 год, геометрію – 1 год.; на консультації – 3 год.; в 11 класі  – на  українську мову – 1 год., українську літературу – 1 год., англійську мову – 1 год., зарубіжну літературу – 1 год., алгебру – 1 год., геометрію – 1 год.; на консультації – 3 год.

 

 

Львівська міська рада

 Департамент гуманітарної політики

 Управління освіти

 Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів

 Середня загальноосвітня школа № 42 м. Львова

       м. Львів, вул. Каштанова, 9, тел../факс (032) 271-22-26; 251-45-57

 

Схвалено педрадою                                                     Затверджую:  

27.08.2020 р.                                                                   Директор школи

Протокол № 7                                                                   _______________Король М.О.

                                                                                         27 серпня  2020 р.

                                      Навчальний план для учнів 1-3 класів

                                                             (НУШ 1)

                                                       на 2020-2021 н.р.

Освітні галузі Навчальні предмети

 

1 клас

 

2 клас 3 клас
         Інваріантний складник    
Мовно-літературна

 

 

 

 

 

Іншомовна

Навчання грамоти 7+1    
Українська мова   3+1 3+1
Читання   4  
Літературне читання     4
Англійська мова 2 3 3
Математична Математика 4 4 5
Природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна Я досліджую світ  

 

3

 

 

3

 

 

3

Технологічна Дизайн і технології 1 1 1
Інформатична Інформатика   1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3
Усього 19+1+3 21+1+3 22+1+3
       Варіативний складник      
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять    
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 23 25 26
Гранично допустиме навантаження на учня 20 22 23

 

  Львівська міська рада

  Департамент гуманітарної політики

  Управління освіти

  Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів

  Середня загальноосвітня школа № 42 м. Львова

  м. Львів, вул. Каштанова, 9, тел../факс (032) 271-22-26; 251-45-57

 

Схвалено педрадою                                                     Затверджую:  

27.08.2020 р.                                                                    Директор школи

Протокол № 7                                                                   _______________Король М.О.

                                                                                          27 серпня  2020 р.

Навчальний план закладу освіти І ступеня

                                                        4 клас

                                                  на 2020-2021 н.р.

Освітні галузі Навчальні предмети

 

Інваріантна складова

Кількість годин  
 
4 клас
Мови і літератури Українська мова 7+1
Іноземна мова 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3

 

Основи здоров’я 1

 

Усього 21+1+3
       Варіативний складник  
Християнська етика 1  
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 26  
Гранично допустиме навантаження на учня 23