Обрати сторінку

Методична робота у навчальному закладі

Основними напрямками методичної роботи є:

  • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
  • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
  • організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та аспірантів;
  • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
  • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
  • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
  • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
  • допомога у підготовці викладачів до атестації;
  • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

2018 р.               

                Учителі фізики Вільчинська Г.С. та Павенська О.Ю. – переможці конкурсу  Super Urok. Взяли участь у навчальному тренінгу  (м.Зігет, Угорщина)  з користування програмою  moza Book  в поєднанні з різними навчальними інструментами.

         Переможці конкурсу «Успішний вчитель» :

Кокідько С.С.   –  2015-2016 н.р.

Москаль І.О.    –  2018-2019 н.р.